ภาษาไทย

ส่วนผสม Hammer & Tonic by Jillian Vose

ส่วนผสมนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในบทความเรื่องค็อกเทลดอกไม้

25ml Apostoles gin
20ml Noilly Prat
5ml Giffard white creme de cacao
5ml Hibiscus-infused mezcal
12.5ml El Dorado 3-year-old rum
1tsp Vanilla syrup
1ds Copper & Kings lavender absinthe

คนส่วนผสมและกรองลงแก้ว Nick & Nora ตกแต่งด้วยทวิสต์ของเปลือกเลม่อน

You might also like:  โอมาร์ วิสกี้: การผสมผสานเทคนิคจากสกอตแลนด์ และ ‘แตร์รัวร์’ ที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน

Leave a Response